නාගොඩ මිල අඩුම ඉඩම

  • June 9, 2021 3:37 pm
  • Kalutara
රු 340,000per perch(Fixed)

Overview

  • Land Size : 12.5 perches
  • Type : Residential

Description

💥best value නාගොඩ ඉඩම💥
👉කළුතර දිස්ත්‍රික්කය නිවාස හා ඉඩකඩම් වලට වැඩිම වටිනාකමක් ඇති නාගොඩ ප්‍රදේශයේ අදහාගත වත් නොහැකි මිළකට ඉඩම් කොටසක් ලබාගැනීමට best value landsale වෙත පැමිණෙන්න….
🔹කළුතර මතුගම ප්‍රධාන පාරට මීටර් 120
🔹නාගොඩ රෝහලට 1 km
🔹සෙන්ටල් හන්දියට 1.3 km
🔹කටුකුරුන්ද හන්දියට 4km
🔹කළුතර නගරයට 6km 🔹දොඩන්ගොඩ අධිවේගීපිවිසුමට 8km
🔹සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනය 2.3km
🔹පොලිස් පුහුණු පාසලට 1.3 km
🔹ජලය විදුලිය සියලු පහසුකම් සහිතයි
🔹මතුගම කළුතර ප්‍රධාන බස් පාරට විනාඩි 2
🔹ප්‍රාදේශි සභාව අනුමත සැලසුම් 🔹බැංකු ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම්
🔹 බැංකු රෝහල් පාසල් සුපිරි සාප්පු සංකීරණ සහ ඔබගේ සියලුම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට විනාඩි 3-4කින් පහසුවෙන් ළඟාවීමට හැකියාව
🔹👉🔹පර්චස් 12.5 බැගින් කොටස් හතරක් හා පර්චස් 16.7ක් ලෙස බිම් කොටස් 5 ඉක්මන් කරන්න පර්චස් එකක් 340000/= පමණයි 🔹👍🔸

☎️අදම අමතන්න best value
☎️ 0719645066
☎️ 0778301326

💥best value Nagoda land💥
🔹120 m to the Kalutara-Matugama main road
🔹1 km to Unagoda Hospital
🔹1.3 km to Central Junction
🔹4km to Katukurunda Junction
🔹6km to Kalutara town 8km to Dodangoda Expressway
🔹Institute of Health 2.3km
🔹1.3 km to the Police Training School
🔹Water, electricity and all amenities
🔹2 minutes to Matugama Kalutara main bus route
Pradeshiya Sabha approved plans
🔹Bank loan facilities
🔹Bank School Hospital Supermarket Complex and Ability to Reach All Your Needs in 3-4 Minutes

👍Expand four plots of 12.5 perches and 5 plots of 16.7 perches only 340000 / = per perch👍

☎️Call today best value
☎️ 0719645066
☎️ 0778301326