බස් පාරට සමීපව නිස්කලංක වටපිටාවකින්

  • September 9, 2021 3:47 pm
  • Bulathsinhala
IMG-20210905-WA0007
රු 140,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 12.5 perches
  • Type : Other

Description

285 හොරණ බුලත්සිංහල බස් මාර්ගය අසලින්

අගනා නේවාසික බිම් කොටස් කිහිපයක්

පර්චස් 12.5 සිට 15 දක්වා

පොළි රහිත ගෙවීමේ ක්‍රම

 

 

Features:

  • පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම