කළුතර පයාගල අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට

  • March 15, 2022 3:12 am
  • Kalutara
රු 4,600,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Single Story
  • Bed : 3
  • Bath : 1
  • Land Size : 10
  • Land Measure : Perches

Description

කළුතර පයාගල ගාලුපාරට 60m දුරින් පර්චස් 10ක අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට ඇත. නිවස කාමර තුනයි වටේම තාප්පේ ගසා ඇත ගෙඩි කඩන පොල් ගස් 6ක් ඇත සාලය සිවිලිමි ගසා ටයිල් කර ඇත නාන කාමරය සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කර ඇති අතර නිවස කාමර 3.

Features:

  • සින්නක්කර ඔප්පු
  • ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම්