අගනා නිවසක් විකිණීමට බණ්ඩාරගම කඹුරුගොඩ

  • December 3, 2021 10:01 am
  • Bandaragama
රු 8,700,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Single Story
  • Bed : 3
  • Bath : 1
  • Land Size : 12
  • Land Measure : Perches

Description

🏠️ අගනා නිවසක් බණ්ඩාරගම කඹුරුගොඩ 🏠️🏡️🏡️🏡️🏡️🏡️🏡️🏡️🏡️🏡️🏡️🏡️
⚠️️ ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට⚠️
🔵 බණ්ඩාරගම පිලියන්දල ප්රධාන බස් පාර කඹුරුගොඩ හන්දිය
🔎 බණ්ඩාරගම නගරයට 01 km
ප්රධාන මාර්ගයට 600m
ගැලනිගම අධිවේගී මාර්ගයට 03 km
නල ජලය විදුලිය
සියළු පහසුකම් සහිත.
🛏️ නිදන කාමර 03
🔒 කෑම කාමරය, සාලය
🔒 නාන කාමරය
🔒 පර්චස් 12යි.
🔳 හතරැස් ඉඩම.
🚪 සාමකාමී වටපිටාව.
🚘 වාහන නැවතීමේ පහසුකම් සහිතයි
👍 වටේම තාප්පය ගසා ගේට්ටු දමා ඇත.
මිල ගණන් සාකච්ජා කල හැක
මුදල් හදිස්සියකට ඉතා ඉක්මනින් දෙනු ලැබේ .